Tagged כפר חרוב

dubu zakai
0

מקום/ ללא שם

כפר חרוב. מעין קטן, ללא שם, בסבך של איקליפטוסים מהשביל נראה מעל מצוק סלע מאיים, סלעי ענק, שנקרעו מקיר הסלעים ויצרו מרפסת סלע הבולטת מקו המצוק. שביל צר נפרד מהדרך הסלולה ומוליך אל קצה המצוק, שם מעבר צר בגדר התיל. השביל יורד בתלילות בין הסלעים, לעיתים נדרשת תמיכת ידיים. דקות ספורות של ירידה ולפני הסיום…

Share Button
dubi zakai 11
0

רומנטי/ זה היה סיפור של חורף

שטרקה את דלת המכונית ונכנסה פנימה המולת הרחוב נשארה בחוץ. טרדות היום כמו נשרו מאליהן ונעלמו. היא, אספה שערה לפקעת זוהרת בגווני החיטה, נשענה לאחור על גב המושב, את ראשה הניחה על כרית המכונית, נשמה עמוק, עצמה עיניה ושלחה יד רכה אל לחיו של בן זוגה. הוא, חייך אליה ואמר: "אל תשכחי להודות לאימא שלך…

Share Button
dubi zakai 11
0

רומנטי/ סיפור של חורף

היא: התיישבה לידו, הוא אחז בהגה, דלת המכונית נטרקה, המולת הרחוב נשארה בחוץ, טרדות היום נשרו ונעלמו והם באי הקטן של שקט, במכוניתם. היא נשענה לאחור עצמה עיניה, אספה את שערה לפקעת חיטה רכה ונשמה עמוק. אחר שלחה יד רכה ללטף של פניו. הוא: חייך אליה, "אל תשכחי להודות לאמך על הטיפול בילדים" והנהיג את…

Share Button
dubi zakai 1
0

מקום/ בין שמים ומים

כפר חרוב. שביל חדש נמתח עד מבוא חמה. מימין הכנרת במלוא יופייה ואז הגיעו שני עננים, ליטפו את קצות הרי כנען, גלשו במורדות התלולים אל עבר הכנרת. עננים גדולים, מפותחים ככדור צמר גפן ריחפו לעבר הימה. שהתייצבו מעל המים, השתקף מראם כאיים של לובן הצפים על חלקת המים התכולה. כשמלת כלה גדולה הפרוסה על המים….

Share Button
dubi zakai
0

מקום לקפה/ הרגע בו הכנרת מאדימה

צפון/ דרום רמת הגולן ליד מצפה לשלום הרמז ליופי המתקרב מתחיל בשיוט רגוע של עננים מעל הכנרת. חלקם התחתון נגוע בורוד השקיעה והם שמשתקפים במי האגם. בשעה זו השמש כבר נעלמת מאחורי הרי מנורים, שמעל טבריה. מכאן, מצטיירים בתי העיר אפופים בצל שחור, ונדמים לעדר עיזים פרועות הגולש אל האגם. על ההרים הרחוקים בצפת וסביבתה…

Share Button
dubi zakai 17.7.14-3
0

זה היה סיפור של חורף

 דווקא באמצע הקיץ, סיפור עם מעט מצינת החורף, לדעת שממתינים לנו גם ימים אחרים, רגועים יותר והם יגיעו. וגם שתוכלו להתכונן ליום הולדת מתקרב או יום נישואין. סיפור עם תוכן לימודי   שנטרקה דלת המכונית המולת הרחוב נשארה בחוץ. טרדות היום נשרו, נעלמו. הוא אחז בהגה, היא, אספה את שערה לפקעת חיטה רכה, נשענה לאחור במושב…

Share Button

dubi zakai 11