Tagged חינוך מחדש

0

רכב/ חינוך מחדש

נורא פשוט, נסעתי בכביש דו מסלולי, עורק ראשי בעיר ישראלית מצויה, רכב עצר לפני, והוריד ילדים לגינה ציבורית. עניין יומיומי מעצבן למדי. הרכב חסם את הנתיב שלי ואפילו לא שלח מבט לראות את הפקק שהתהווה. קשה היה להשתלב בנתיב העוקף, לקח זמן ובעיקר חימם את העצבים הישראליים שלי. בקיצור הרכב הביא לי את הסעיף. שהשתלבתי…

Share Button

dubi zakai 11