Tagged גבעת עדה

dubi zakai 222
0

מקום/ שהאלון השיר עליו

יער האלונים גבעת עדה, בין שלכת לפריחה אגדה ערבית מספרת על רועה ערבי שהיה מטייל עם עדרו בחורש אלונים סבוך. מדי יום, לקראת שובו מהמרעה היה ניגש לאחד העצים, מוציא מכליו גרזן גדול, וכורת כמה ענפים, מנחה לאמו, להבעיר את התנור. עצי האלון ביער פחדו מהנער שלא יפגע בהם, עד שביום חורף סוער, סופת ברקים…

Share Button
dubi zakai
1

מקום לחג/ מהי עדה המסתורית

גבעת עדה, ישוב קטן בצפון מזרח בקעת הנדיב. המקום נקרא על שם אשתו של הברון, אדלאיד, (עדה), רוטשילד, (1853-1935). ראשיתה כמושבה שהוקמה על ידי איכרים מזיכרון יעקב ומבת שלמה. בתחילת דרכה, 1903, סבלה גבעת עדה מבידוד והתנכלויות של ערביי הסביבה. בין ראשוני המשפחות היתה גם משפחת טפרברג. הסב, היה חקלאי נמרץ, בנה בית לו למשפחתו…

Share Button
dubi zakai 1 (4)
0

מקום/ יער האלונים

בין גבעת עדה וכפר גליקסון יש חורש אלונים צנוע, על האדמה מצע של עלי שלכת אדומים, פריחה של רקפות בין אלונים. המקום מוקדש לזיכרון כואב לאם ושני בנים. … אגדה ערבית מספרת על רועה ערבי שהיה מטייל עם עדרו בחורש אלונים סבוך. מדי יום, לקראת שובו מהמרעה היה ניגש לאחד העצים, מוציא מכליו גרזן גדול,…

Share Button

dubi zakai 11