Daily Archives: 02/04/2018

dubi zakai 78
0

אחרי החג 5/ אתיופיה בירושלים

סימטה קטנה יוצאת מרחוב הנביאים וזו 'סימטת אתיופיה'. בליבו של הרחוב הצר שני בתי מידות, האחד מול השני. והפעם בטיול אחרי החג בעקבות המשורר יעקב אורלנד "חמדה, אי אי חמדה, עם עורה צח כחלב/ ושערה כנף – עורב ופיה האדום השחלב/ ומצחה המולך ועיניה אלוהים שבשמיים! איך הפך אביה להיות רופא עיניים?/ מוטב אילו היה…

Share Button

dubi zakai 11