Daily Archives: 27/03/2018

dubi zakai
0

עם הילדים/ לך אל הנמלה

מה המצב: שבת בבוקר, בני המשפחה הלומי שינה, התעוררו מרעש רב שמקימה הילדה. מה קרה: ליד הכיור גילתה הילדה שני נמלים שחורות וגדולות שעושות את דרכן לקן. מה עושה הילדה: צורחת, מצביעה על שתי הנמלים המופתעות. מה אומר ההורה המנומנם: "זה שום דבר זה סך הכל שתי נמלים", במה נזכר אבא: שקרא בחוברת של ה"נשיונל…

Share Button

dubi zakai 11