Daily Archives: 02/03/2018

dubi zakai 111
0

בעלי חיים/ תחפושת בשביל לחיות

כמו בכל שנה, בפורים, אני מאזכר אתכם שלא רק בני האדם מתחפשים, אלא גם בעלי החיים, אלה, להבדיל מבני האדם, מתחפשים כל השנה, כמובן לא חוגגים את הצלחת אסתר ומרדכי וגם לא מעיינים במגילת אסתר. התחפושת שלהם כדי שיוכלו לשרוד. תחפושת כדרך הטבע זעמן המטבעות הוא נחש 'פושט', חסר את ההילה מעוררת הפחד של נחש…

Share Button

dubi zakai 11