Daily Archives: 07/01/2018

dubi zakai 2
0

מקום לקפה/ בעיניים של ישוע

קרני חיטין או קרני חיטים? אז ככה, בנבירה קלילה בכתובים מתגלה בילבול, עד כמה שהבנתי מגעת ההר נקרא הר חיטין וחורבת קרני חיטין נמצאת על הקרן הדרומית. החורבה שנמצאת סמוך לנבי שועייב נקראת 'חורבת חיטים' וגם הישוב מעל בקעת ארבל נקרא כפר חיטים. ואחרי שעשינו סדר ניגש לקפה, השביל פולח את הירוק, דרך תלולה, ובימים…

Share Button

dubi zakai 11