Daily Archives: 14/09/2017

dubi zakai
0

טיול לחג/ ונהייה לראש ולא לזנב

תרבויות שונות קבעו לעצמם את ראש השנה בתקופות אחרות של השנה. הבבלים והפרסים באביב. הרומאים דווקא ראו את החורף כמתאים יותר. המצרים הקדמונים קבעו את ראש השנה בקיץ, עם תחילת הגאות של הנילוס. והיהודים, קבעו לעצמם את ראש השנה בשני הימים הראשונים של חודש תשרי, אחד ושני בחודש. ראש השנה שונה מכל החגים היהודיים, אין…

Share Button

dubi zakai 11