Daily Archives: 07/09/2017

dubi zakai
0

לקראת החג/ מה נשמע בכוורת

ראש השנה מתקרב ומביא עמו ברכות לשנה חדשה חשבון נפש וגם משהו מתוק -דבש לפני כחודש מלאה הארץ בפריחה צהובה של עץ הפלטפורם, (שם עברי: שלטית מפוסקת), נניח לרגע לשם העברי המעורר, ונתמקד בפריחה היפה. הארץ בתקופת הפריחה הוצפה בצהוב בכל מקום התהדר העץ בפריחה, הפריחה כמובן לא נועדה להשביע את עינינו, הפריחה המדהימה נועדה…

Share Button

dubi zakai 11