Daily Archives: 13/08/2017

dubi zakai 1
0

פריחה/ בכלל לא מבשר הסתיו

איש הטבע ומדריך הטיולים יונתן פרנקל מקלקל לנו את האגדה שהחצב מבשר את בוא הסתיו. השנה ברחובות הקדים לפרוח החצב כבר בקצה יוני למרות שהחודש שעבר היה אחד משני חודשי יולי החמים ביותר שנמדדו אי פעם בישראל החלו לפרוח החצבים הראשונים, המסמלים את סיום הקיץ ותחילת הסתיו. ראשוני החצבים פרחו כבר הסוף חודש יוני. בפולקלור…

Share Button

dubi zakai 11