Daily Archives: 04/07/2017

0

מקום/ שנייה באוויר

שומרון, עין כפיר (עין אל כבירה) מעיין עתיק שהוא חלק ממעיינות השומרון השופעים. בהרי שומרון חבויים מאות מעיינות שכבה קטנים, מעיינות אלה היו בימים קדומים התשתית קיומית לישובים הקדומים באזור. בספר 'דברים' מוזכרת ברכתו של משה לשבט יוסף: "ומתהום רובצת תחת", הברכה מתייחסת למעיינות הענק השופעים ב'נחלת יוסף'. שמו הערבי של המקום: עין אל כבירה…

Share Button
0

מקום/ סיפור אהבה, בדואי

ערב אל ערמשה. כפר בדואי הנושק לגדר הגבול עם לבנון ברום הגליל המערבי, בתי הכפר טובלים ביופי ראשוני שבויים בנוף פסטורלי. לפני כמה שנים הוליך אותי למקום ידידי, אמנון גופר והרגשתי ממריא לחו"ל בלי צורך בדרכון. מדי פעם אני חוזר ליופי השקט ללגום אוויר פסגות וצינה גם בימי הקיץ החמים בתיו של הכפר ערב אל…

Share Button

dubi zakai 11