Daily Archives: 18/07/2016

dubi zakai - עותק
0

דיגדוג/ נקמת הנמלים

מסתבר, שאוכל לכלבים אהוב במיוחד על … נמלים. בבית שלנו יש ׳פינת הסעדה׳ לכלב, קערה עם אוכל יבש שממתינה לו. הנמלים גילו מהר מאוד את ׳פינה ההסעדה׳ ויצרו שיירה נאה של הולכים ובאים אל קערת האוכל. הכלב כדרכו, אדיש לקערת האוכל, הוא נוגע באוכל רק במקרה שהוא לא מצליח לשנורר משהו מהאוכל שאנו אוכלים. עם…

Share Button
dubi zakai
0

מקום/ שיר המעיין

עין כסלון. מעיין קטן הנובע ממערה קטנה, בבריכת השכשוך אפשר לטבול רגליים. …. מהכביש הלוהט בימי הקיץ האלה גולש שביל קטן, משני צדדיו צמחיית קיץ צהובה ויבשה שרועה בעלפון החום, ענפיה. שמתרחקים מהכביש לעומק השביל הצבעים משתנים, פה ושם איים של ירוק דוחים את הצהוב, על דרך העפר הלוהטת משורטטים נחלי מים זעירים, מסלולים רטובים,…

Share Button

dubi zakai 11