Daily Archives: 21/05/2016

dubi zakai 1
2

ציור/ תערוכת קבע

חשבתי, בשביל מה להטריח אתכם ביום חם לאיזה גלריה רחוקה? אולי תגיעו לגלריה ותאלצו לחפש חניה? וגם מחיר הדלק יקר? ובכלל למה לבקש מכם לפנות זמן בשביל איזה 'תערוכת ציורים' של איזה קשיש, שפתאום נזכר בציורים שלו. הציורים נחו ועדין נחים במגירות אפלות והולכים ומכלים את עצמם. אז במקום להטריח אתכם החלטתי לייצר 'גלריית קבע'…

Share Button

dubi zakai 11