Daily Archives: 11/03/2016

dubi zakai 722
0

חו"ל/ לקראת הפשרת השלגים

גיאורגיה. מרחבי הערבות הענקיות מלאים בירוק, הצמחייה הטובה מאפשרת לעדרים רבים של כבשים ופרות להגיע לגבעות הרכות, הירוקות. רעיית הצאן מתחילה ביוני, עם קצה הפשרת השלגים. עדרים ענקיים של אלפי כבשים נודדות מאזור אזרייבז'ן, אל תוך גיאורגיה, מאות קילומטרים בדרך אל הערבות. לעתים נותרות שלוגיות, ראשי ההרים עדין מכוסים בשלג, ערוצי הנחלים צורבים בצבעם הכחול…

Share Button

dubi zakai 11