Daily Archives: 21/02/2016

dubi zakai 7654-ש
0

בעלי חיים/ מכתב מהכלב שלכם

קצת קשה להושיב את הכלב שלכם ולכתוב מכתב, קשה יותר להבין מה הוא כתב ובאיזה שפה. אבל כמו שאומרים קשרים אף פעם לא מזיקים, מצאנו מישהו שיפענח מכתב של כלב אחד ממשפחה בשרון. אותו מומחה מציין שלכל כלב יש את הדרישות המיוחדות שלו מהבעלים, אבל כאמור רק כלב אחד הצלחנו לשכנע לכתוב מכתב. לפי החיוך…

Share Button
dubi zakai 6809
0

סיפור/ קטע מתוך

(קטע מתוך סיפור חדש, והאיור? לא קשור) … הכל היה סדור במקומו, אך עיניה לא ראו. התבוננה קדימה במבט אטום. תחילה שחררה יבבה ארוכה, כעין קינה של כינור בודד שאוצר כוח לקראת שיא נגינתו, אחר היא נשמה במהירות, ומפיה השתחררו גניחות ארוכות כואבות, ונשימתה הפכה מקוטעת. כחיה פצועה המתייסרת באיפוק וגבורה. ואז מילאה את חלל…

Share Button

dubi zakai 11