Daily Archives: 11/01/2016

dubi zakai 1
0

רכב/ עלתה כיתה

המשאית החדשה של ניסאן, NT 500, עלתה כיתה, נוחה, חכמה וגם יפה, השאלה האם זו המשאית שתתן "מלחמה" על הובלת השוק משאית הקלות מול איסוזו המצליחה? מה שחסר לניסאן, גיר אוטומטי ומחיר שעדין לא נקבע ביולי 2013 התחילה חברת ניסאן לטפטף מידע על המשאית החדשה של החברה שעומדת לפרוץ מאולמות התכנון אל פס היצור, ניסאן…

Share Button

dubi zakai 11