Daily Archives: 04/01/2016

dubi zakai 2
0

מילים לאיור/ לידיעת הכותבים

מילים לאיור/ לידיעת הכותבים אני מנצל סדרת איורים שהכנתי לקשר להם טקסט והנה הראשון רבים מבין הכותבים (יש הקוראים להם סופרים) מסבירים את היובש הזמני ביצירתם בהעדר מקום כתיבה ראוי. ואמנם כל כותב וטעמו המיוחד: יש סופר שמסתגר בחדר מבודד במנזר בהרי ירושלים, שם לטעמו הזיכוך וההתכנסות הטוב ביותר לצורך כתיבה. אחרים, נסגרים בבית מלון…

Share Button
סיקסק 12
0

צפרות/ הכבוד האבוד של סיקסק

זה הזמן לצאת לאגמון החולה, להכיר את הסיקסק המקטר. לראות את הפעילות של העגורים מעל ראשו ולתת קצת תשומת לב גם לסיקסק. …. לרגע הזה חיכה הסיקסק, על ספסל, ממולו, התיישבו ארבעה אנשים שסוקרים את מעשיו במשקפת. הסיקסק ידע, זמנו קצוב, עוד מעט יאדימו השמיים, שמיכת ערב תנוח על עמק החולה ועם הערב היורד יגיעו…

Share Button

dubi zakai 11