Daily Archives: 29/11/2015

dubi zakai (3)
0

חשיפה/ המקום ממנו יונקים המלאכים

מסתבר שגם למלאכים בשמיים יש חיים משלהם, אהבות, קנאות וגם התרבות להמשך השושלת. התוצאה מההתרבות שבשמיים מעופפים להם מלאכים ג'וניור שאותם צריך להאכיל. יש רק בעיה, המלאכיות צחורות הכנפיים מסרבות להניק את המלאכים הצעירים. הטענה שלהם מגוחכות, משהו שקשור לכנפיים. בגלל שיש להם קשרים לא רעים, סידרו להם הר מיוחד, אי שם באוסטריה, לשם מעופפים…

Share Button

dubi zakai 11