Daily Archives: 12/07/2015

dubi zakai 1
0

בעקבות ספר/ תמרה כבר לא גרה ביפו

מפעם לפעם מתפרסמות כתבות על מסלולי טיול בעקבות ספרים. כך יכולים קוראים שקדנים לראות איך מילות הסופר הופכות לתמונה אמיתית. טיול בעקבות ספרה של שפרה הורן, תמרה הולכת על המים. קוראי ספרים לעיתים אוספים את המילים והמשפטים בספר ויוצאים לחפש את המקום האמיתי שכתב עליו הסופר. חובבי הנוף הפראי למשל, יוצאים חדורי מוטיבציה בעקבות הסופר…

Share Button

dubi zakai 11