Daily Archives: 17/02/2015

0

סיפור אהבה קטן/ ים המלח

כשהטלפון צלצל היא יצאה מהמקלחת, את שערה עטפה במגבת ופיזרה על הרצפה מסביבה טיפות מים. הוא היה בצידו השני של הקו, קצר כרגיל: "הולך להיות שיטפון במדבר יהודה, לבוא לקחת אותך?". אחרי מחצית השעה הם דהרו על הכביש שיורד מערד לים המלח. הגשם הדביק אותם בדרך, רק שתמונת ים המלח והבריכות התגלו הגשם פסק. המראה…

Share Button

dubi zakai 11