Daily Archives: 04/08/2014

dubi zakai
0

סיפור/ בזכות המילים

 זהו, אחרי "עגינה" ארוכה באפלולית המגירה, בין הרבה כתבי יד בחרתי את הראשון שיצא לאור אצלי באתר. אשמח לשמוע דעתכם אורות המכוניות הניסו את הלילה השחור ושלחו למגרש החניה האפל את צילם הארוך של עצי האורן. ערפל של גרגרי אבק ריחף באוויר, פנסי המכוניות לא הצליחו לחדור אותו. צליליות לא ברורות, מוארות בפנסי המכוניות הילכו…

Share Button

dubi zakai 11