Tagged שבת

תתחגרי
0

תתחגרי לך

בכל יום חמישי ימתין לכם באתר שלי, משהו לעשות עם הילדים בסופשבוע. מבלי לצלוח את הארץ לאורכה, ובדרך כלל ללא תשלום. משהו קרוב לבית, קצת אחר. כדאי לשמור ולשלוף בזמן הנכון ….   ויכוחים בזמן נסיעה במכונית על חגירת חגורת הבטיחות, הויכוח בפרט עם היושבים מאחור, אחד מהילדים מסרב לחגור (בדרך כלל אותם הילדים מסרבים…

Share Button
במלון
0

סופשבוע נינוח

בכל יום חמישי ימתין לכם באתר שלי, משהו לעשות עם הילדים בסופשבוע. מבלי לצלוח את הארץ לאורכה, ובדרך כלל ללא תשלום. משהו קרוב לבית, קצת אחר. כדאי לשמור ולשלוף בזמן הנכון …. מה המצב: שבת בבוקר, (משהו כמו שבע בבוקר), חדר אפלולי במלון, (זוג הורים בחופשה – ישנים). ילדה קטנה (עושה מאמצים להעיר את ההורים)….

Share Button
צמות או פזור
0

צמות או פזור

בכל יום חמישי ימתין לכם בדף שלי, משהו לעשות עם הילדים בסופשבוע. מבלי לצלוח את הארץ לאורכה, ובדרך כלל ללא תשלום. משהו קרוב לבית, קצת אחר. כדאי לשמור ולשלוף בזמן הנכון …. מה המצב: שבת, הילדה מול המראה עושה ניסיונות להכין לעצמה תסרוקת. מה אומרת הילדה: איזה מעצבן, אני לא יכולה לשים את הקליפס מול…

Share Button
מטוסים באוויר
0

מטוסים באוויר

וכמו בכל רביעי או חמישי מוכן עבורכם, ההורים לילדים קטנים, בדף שלי, משהו לעשות עם הילדים בשבת או בכלל, הפעם, לקראת נסיעה של אחד ההורים לחו"ל, (הטקסט מכוון לגברים ונשים כאחד, בלי קיפוח), משהו קצת אחר, כדי לנסות לשתף את הילד בהכנות לנסיעה, קצת לדבר על הטיסה. התמונה בבית, הילד מביט על המזוודה שאבא מכין…

Share Button
תמונות בארון
0

תמונות בארון

בכל יום חמישי ימתין לכם בדף שלי, משהו לעשות עם הילדים בסופשבוע. מבלי לצלוח את הארץ לאורכה, ובדרך כלל ללא תשלום. משהו קרוב לבית, קצת אחר. כדאי לשמור ולשלוף בזמן הנכון ….   מה המצב בבית: הילדה על כסא, מחפשת משהו בארון. מצב ההורים: מזהירים את הילדה שלא תיפול מהכסא ושלא תפיל דברים מהארון. מה קורה…

Share Button

dubi zakai 11